Norma EN 131 dla drabin – co musisz wiedzieć?

W Polsce istnieją różnorodne normy dotyczące drabin. Można je znaleźć pod numerami PN-EN 131-1 do 4. Wynika z nich między innymi, że drabina powinna być oznakowana znakiem EN-131 oraz opatrzona informacjami o nazwie producenta lub dostawcy, rodzaju, roku i miesiącu produkcji lub numerze serii, właściwym nachyleniu podczas pracy, a także największym dopuszczalnym obciążeniu.

Od 1 stycznia br. obowiązują zmiany w normie EN-131, do których dostosowali się najlepsi producenci i sprzedawcy. Istotną zmianą jest np. podział drabin na te dla fachowców (Professional) i niefachowców (Non-professional). Wymagania dla tych pierwszych są nieco większe niż dla drabin służących do użytku domowego.

Norma stanowi na przykład, że drabina o długości podłużnic od 3 m musi mieć poszerzoną podstawę, a więc stabilizator. Maksymalna szerokość poszerzenia to 1,2 m. EN-131 wprowadza także szereg badań wytrzymałościowych, w tym:

ZAPYTAJ O SPECJALISTYCZNY PRZEGLĄD DRABINY

  • badanie wytrzymałości podłużnic poprzez obciążenie szczebla w pozycji roboczej próbną siłą 2700 lub 2250 N (odpowiednio dla drabin profesjonalnych i domowych);
  • badanie sztywności drabin rozstawnych i ich odporności na skręcanie: stopę drabiny mocuje się do podłoża, po czym obciąża drabinę siłą 736 N i rozciąga z boku siłą 137 N: druga stopa drabiny nie może się w trakcie badania przesunąć dalej niż o 25 mm;
  • badanie sztywności drabin przystawnych i ich odporności na skręcanie: najpierw ustala się wartość wyjściową poprzez obciążenie środka drabiny siłą 491 N na 30 sekund, a następnie jedno ramię siłą 638 N – różnica między odkształceniem obydwu podłużnic nie może przekroczyć 7% szerokości drabiny;
  • badanie odporności na obciążenie ciągłe – na przemian najwyższy i środkowy stopień obciążany jest siłą 1500 N 10000 lub 15000 razy, a drabina nie może ulec uszkodzeniu,
  • badanie poślizgów drabiny ustawionej na szkle: czterokrotne obciążenie na środku drabiny nie może spowodować przesunięcia stóp o więcej niż 40 mm w ciągu 60 sekund.

Drabina jako sprzęt przeznaczony do wykonywania prac na wysokości jest elementem decydującym o bezpieczeństwie korzystającego z niej człowieka. Każdego roku dochodzi do wielu niebezpiecznych wypadków wynikających zarówno z nieprawidłowej eksploatacji, jak i braku okresowych i specjalnych kontroli stanu technicznego drabin. Tymczasem kontrole takie są konieczne, albowiem drabina, jak każdy inny sprzęt, ulega stopniowemu zużyciu, a w sytuacjach szczególnych mogą w niej występować usterki.

Producent drabin prawdę ci powie

Wraz z każdą drabiną powinna zostać dostarczona kupującemu dokumentacja wykonana przez producenta. Instrukcja użytkowania powinna zawierać spis czynności niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem do pracy, informacje o ustawianiu i pozycjonowaniu drabiny, zasadach użytkowania, a także magazynowania, konserwacji i napraw.

Przegląd techniczny drabiny nie rzadziej niż raz na rok

Okresowe przeglądy stanu technicznego drabin i podestów powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na rok przez uprawnionego lub odpowiednio przeszkolonego pracownika, a wynik takiej kontroli powinien być dokumentowany.

Niezależnie od kontroli okresowych, należy także wykonywać specjalne przeglądy techniczne, o ile tylko zachodzi podejrzenie, że bezpieczeństwo pracy na drabinie może być zagrożone z powodu przeprowadzonych modyfikacji, wpływu warunków atmosferycznych, długiego przestoju, uszkodzenia albo wypadku przy pracy.

Co należy sprawdzić w drabinie? Najlepiej wszystko

Nie da się precyzyjnie określić, co i jak powinno zostać sprawdzone. Zależy to od rodzaju drabiny, jej konstrukcji, przeznaczenia itp. Najważniejszą zasadą, jaką powinien się kierować kontrolujący, jest po prostu świadomość, że na danej drabinie, na wysokości, ma pracować człowiek, a więc sprawdzić trzeba wszystko, co może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo.

ZAPYTAJ O SPECJALISTYCZNY PRZEGLĄD DRABINY

Na pewno trzeba więc zacząć od kontroli wzrokowej w celu sprawdzenia, czy drabina nie nosi śladów uszkodzeń i jest ogólnie sprawna. Skontrolować należy wszystkie jej elementy, w tym stopy i szczeble, przeguby i haki. Sprawdzenia wymagają wszelkie śruby mocujące: żadnej nie powinno brakować, wszystkie powinny być dokręcone. Trzeba też sprawdzić stabilność drabiny oraz – jeśli jest rozstawna – skuteczność zabezpieczenia przed rozsuwaniem.

Sprawdź również:

Wróć