Obowiązek kontroli narzędzi do pracy na wysokości.

Prace przeprowadzane na wysokościach wymagają szczególnej ostrożności. Jednak sama ostrożność to za mało by móc pracować na wyższych kondygnacjach budynków, magazynowych regałów czy przy liniach wysokiego napięcia. By wykonawca prac mógł spełniać swoje obowiązki powinien przejść odpowiednie szkolenia, a taki sprzęt jak rusztowania aluminiowe czy montażowe pomosty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i być pod regularną kontrolą. Producenci, tacy jak firma Krause, stawiają sobie za cel by korzystanie z produkowanych przez nich rusztowań było zawsze bezpieczne. W tym celu przeprowadzają i zachęcają do przebycia specjalistycznych szkoleń przypominając o tym, by rusztowania przechodziły odpowiednie kontrole.

Jakie obowiązują prawa związane z pracą na wysokościach?

26 września 1997 roku oraz 30 września 2003 roku Minister Gospodarki wydał specjalne rozporządzenie, które reguluje warunki jakie należy spełnić w trakcie prowadzenie prac na wysokości. Rozporządzenie z 2002 r. wydane przez Ministra Infrastruktury uzupełnia te regulacje. Wszelkie prace prowadzone na wysokości powyżej 1 m nad poziomem powierzchni czy podłogi są uznawane jako prace na wysokości. Pracodawca ma wówczas obowiązek zadbania o właściwe warunki panujące na miejscu pracy. Rusztowania aluminiowe powinny być wyposażone w 110 cm balustrady oraz 15 cm krawężniki. Nie można zapominać o ochronie każdego pracownika, który powinien mieć kask, specjalną odzież ochronną oraz ochronne obuwie. Od tego nie tylko zależy komfort i produktywność pracowników, ale przede wszystkim nie narażane jest wówczas ich bezpieczeństwo.

Z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2003 r. jasno wynika, że to po stronie pracodawcy leży zorganizowanie i dostarczenie pracownikom odpowiednie dla rodzaju wykonywanego zadania narzędzia. W rozporządzeniu jest także mowa o tym, że środki służące bezpiecznemu dostępowi do miejsc, w których wykonuje się tymczasową pracę na wysokości muszą być optymalnie dobrane. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich sprzętów, takich jak pomosty montażowe, wówczas kiedy prace na wysokości mają trwać dłużej niż 30 minut. Pracownicy powinni zostać odpowiednio poinformowani o zasadach użytkowania sprzętu nie tylko poprzez przekazanie im instrukcji, ale również poprzez organizację szkoleń obejmujących bezpieczne użytkowanie drabin i rusztowań aluminiowych.

Niezwykle ważne jest to, by sprzęt służący do prac na wysokościach (rusztowania aluminiowe, pomosty montażowe) były cyklicznie poddawane kontrolom, a w razie potrzeby naprawiane. Dosyć istotne jest także sporządzanie odpowiednich raportów z przeprowadzonych kontroli. Pozostawiony zostaje wówczas dowód na to, że praca na wysokości jest właściwie zabezpieczana i organizowana.

Przeczytaj także: Drabiny i rusztowania - wysokość robocza, wysokość konstrukcji, wysokość do podestu.

Obsługa drabin, rusztowań czy pomostów montażowych wymaga od każdego pracownika szczególnej uwagi. Należy odpowiednio organizować sobie przestrzeń i miejsce racy. Jednak niezwykle ważne jest to, by narzędzia pracy, które umożliwiają pracę na wysokości, były zawsze w optymalnej formie, przechodziły regularne kontrole i były bezpieczne.

Wróć