Porady dotyczące bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Czy rzeczywiście nie ma możliwości, by od czasu do czasu, podczas prac na wysokości nie zdarzył się niebezpieczny incydent? Warto pamiętać, że w wielu przypadkach za stworzenie zagrożenia podczas prac na rusztowaniach aluminiowych czy jezdnych odpowiedzialny jest człowiek. Jednak jeśli zadbamy o profesjonalny sprzęt i będziemy stosować się do dobrych praktyk ryzyko powodowane czynnikiem ludzkim zostanie zminimalizowane.

Jakie są rady, które warto stosować podczas prac na rusztowaniach jezdnych lub aluminiowych, co należy zrobić by było w pełni bezpiecznie?

Podstawowym źródłem informacji, które odnosi się do bezpiecznego stosowania rusztowań na budowie jest instrukcja obsługi, którą producenci, tacy jak np. Krause do nich dołączają. W instrukcji znajdują się wymagania techniczne jakie powinny zostać spełnione. Poznamy dzięki niej sposób montażu oraz demontażu. Dowiemy się także jak należy eksploatować rusztowanie. Wszystkie zebrane w instrukcji informacje są niezbędne do przygotowania rusztowania tak, by zachowane zostało najwyższe bezpieczeństwo.

Bardzo istotnym dokumentem, w którym znajdziemy wymagania jakie są stawiane do poprawnego stosowania rusztowań jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401), a szczególnie rozdział 8. Rozporządzenie definiuje jakie wymagania techniczne muszą spełniać rusztowania. Odnoszą się one do: stabilnej konstrukcji, właściwie usytuowanych pionów komunikacyjnych, poręczy ochronnych, odpowiedniej wielkości. Należy pamiętać o specjalnych zabezpieczeniach jeśli konstrukcja jest zbudowana ponad drogą lub przejściem dla pieszych. Wówczas rusztowanie musi być wyposażone w siatkę ochronną.

Powierzchnia, na której będzie montowane rusztowanie aluminiowe czy też jezdne powinna być utwardzona i stabilna. W określonych przypadkach rusztowanie powinno być zakotwione. Rusztowanie metalowe musi być koniecznie uziemione. Kategorycznie zakazane jest korzystanie z rusztowań podczas złych warunków pogodowych, które występują wówczas, gdy wiatr osiąga prędkość wyższą niż 10m/s, pojawiła się gołoledź lub mgła, itp. Nie powinno się także pracować na konstrukcji po zmroku, chyba, że są one odpowiednio oświetlone.

W przypadku rusztowań stosowanych na budowie, kierownik budowy powinien poddać rusztowanie odbiorowi, za każdym razem przed rozpoczęciem jego użytkowania, duże rusztowania aluminiowe czy metalowe muszą być także montowane przez osoby, które mają odpowiednie uprawnienia montażysty. Jest to zgodne z § 109 rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy rusztowań zarówno fasadowych jak i przejezdnych aluminiowych.

Wiele zależy od tego z jakiego rodzaju rusztowania korzystamy i w jakich okolicznościach. W domowych warunkach powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by użytkowanie rusztowania było bezpieczne nie tylko dla osoby, która z niego korzysta, ale także dla pozostałych mieszkańców. Warto sprawdzić czy jest ono dobrze złożone, sprawdzić zalecenia w instrukcji i poinformować wszystkich o tym, że będą wykonywane prace na wysokości. Natomiast na budowach wszelkie wytyczne są jasno opisane i konieczne jest ich stosowanie. Tylko wtedy możemy być spokojni, że prace będą przebiegać bezpiecznie i bez zakłóceń.

Sprawdź również:

Wróć