Przegląd techniczny drabiny - co musisz wiedzieć?

Drabiny - zarówno ewakuacyjne, budowlane, jak i inne ich typy i modele - podobnie jak wszelkie urządzenia techniczne podlegają przeglądom kontrolnym. Częstotliwość kontroli określona musi zostać przed producenta i załączona do dokumentacji. Przegląd techniczny drabiny jest kluczowy w kontekście bezpieczeństwa - dat ani zakresu nie można lekceważyć. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej zapobiegać problemom, niż je później eliminować.

ZAPYTAJ O SPECJALISTYCZNY PRZEGLĄD DRABINY

Jak powinna przebiegać kontrola stanu technicznego drabin?

Podstawą jest oczywiście ogólna instrukcja dostarczona przed producenta oraz przepisy BHP. Zaleca się jednak, by okresowo kontrolować stan techniczny drabin przynajmniej raz w miesiącu.

Drabiny aluminiowe budowlane i ewakuacyjne - choć różnią się zastosowaniem - podlegają podobnym schematom weryfikacji stanu. Obejmować on powinien m.in.

  • ocenę wzrokową ogólnego stanu technicznego,
  • sprawdzenie naklejek informacyjnych,
  • weryfikację stanu połączeń - ruchomych, nitowanych czy skręcanych,
  • sprawdzian zainstalowanych haków, pasków czy elementów zaczepnych,
  • ocenę jakości i ewentualnego zużycia poślizgów na nóżkach.

Ważne jest również sprawdzenie jakości samych profili, z których wyprodukowana jest drabina. Pozbawione wgnieceń, uszkodzeń czy pęknięć nie mogą być wyłącznie same szczeble. Dotyczy to oczywiście również stabilizatorów oraz pobocznic. Na drabiny w tym kontekście trzeba patrzeć jako na całość - uszkodzenie jednego, nawet drobnego elementu może wpływać niekorzystnie na większy, konstrukcyjny. To z kolei grozi utratą stabilizacji i niebezpieczeństwem podczas używania.

Kontrola drabiny - na co zwrócić szczególną uwagę?

Weryfikacja stanu drabiny powinna być prowadzona z uwzględnieniem jej typu, użycia oraz konstrukcji. Np. drabina rozkładana, o szerokim rozstawie musi zostać bezwzględnie sprawdzona pod kątem zabezpieczeń ograniczających jej niekontrolowane rozsuwanie. Wszystkie drabiny - ewakuacyjne czy budowlane - muszą być regularnie sprawdzane pod kątem wyprofilowania stóp, ich stabilności, jednolitości w kontekście osi czy odpowiedniego zamocowania śrub i wsporników konstrukcyjnych.

Warto zwrócić uwagę na obowiązki związane z warunkami użytkowania drabiny. Bezpieczeństwo ich używania to pochodna m.in. miejsca zainstalowania oraz kwestii atmosferycznych. Ważne więc, by dokonać pierwszej weryfikacji stanu drabiny przy pierwszym użytkowaniu, a następnie kolejnej - niezależnie od długości minionego czasu - na innym stanowisku pracy.

 

Co zrobić, gdy stan drabiny budzi wątpliwości techniczne?

Jeśli przegląd wykazuje, że doszło do poważniejszych uszkodzeń - np. konstrukcyjnych czy mechanicznych - niezbędna może okazać się wymiana na nową. W większości przypadków regularna kontrola pozwala wychwycić potencjalne problemy jeszcze przed ich poważniejszymi konsekwencjami. Wtedy serwis drabiny ogranicza się np. do wymiany danego elementu czy poprawy stanu akcesoriów. Na takie uszkodzenia narażona bywa np. drabina aluminiowa.

ZAPYTAJ O SPECJALISTYCZNY PRZEGLĄD DRABINY

Przegląd drabiny a dokumentacja

Wyniki przeglądów drabiny powinny być rejestrowane oraz przechowywane - to obowiązkowe pod kątem kontroli organów nadzoru budowlanego czy zajmujących się weryfikacją warunków pracy. Okres ważności takich dokumentów to pięć lat od zakończenia kontroli - chyba, że inne przepisy stanowią na ten temat inaczej.

Przeczytaj także: Norma EN 131 dla drabin – co musisz wiedzieć?

Niemniej istotny jest wybór osoby, która dokonuje okresowych przeglądów stanu drabin. Powinna charakteryzować się wiedzą techniczną i umiejętnością wychwycenia potencjalnych problemów. Od strony formalnej musi zostać upoważniona przez pracodawcę do wykonania pełnych czynności kontrolnych.

Sprawdź również:

Wróć