Zakup podnośnika osobowego - dostawa, uruchomienie, rejestracja w UDT, serwis, uprawnienia do obsługi.

W niektórych środowiskach pracy konieczne może okazać się wyposażenie firmy w specjalny podnośnik osobowy, który usprawni gospodarkę magazynową i sprawi że wykonywanie działań na wysokości będzie bezpieczniejsze. Podnośniki to swego rodzaju drabiny nowej generacji, dzięki którym pracownik wygodnie i bezpiecznie będzie mógł przeprowadzić na dużych wysokościach np. prace konserwacyjne. Podnośniki osobowe samojezdne to niezwykle pomocne narzędzia, których zakup wiąże się jednak z kilkoma ważnymi kwestiami.

Jeśli już zdecydujemy się na konkretny model i przeznaczymy na niego odpowiedni budżet, pojawi się na pewno pytanie o to jak dostarczyć samojezdny podnośnik osobowy pod wskazany adres. Jest to dość ciężki sprzęt, zaawansowany technologicznie i wymaga specjalistycznej dostawy. Koszty wysyłki generowane są zależnie od wagi i wymiarów zamawianego podnośnika. Podawane powinny być każdorazowo w trakcie składania zamówienia.

Kolejną bardzo ważną kwestią, która wiąże się z zakupem podnośnika osobowego samojezdnego czy też towarowego jest jego pierwsze uruchomienie. Wielu producentów zaleca przed uruchomieniem ładowanie akumulatora nawet przez kilkanaście godzin. Wynika to z tego, że warto skompensować ewentualną stratę pojemności podczas przechowywania. Najlepsza temperatura, w której powinien być ładowany akumulator waha się przeważnie pomiędzy 5°C a 35°C.

Jako, że podnośnik osobowy jest jednostką specjalistyczną służącą do unoszenia ludzi na wysokość należy go okresowo poddawać badaniom. By podnośnik mógł zostać dopuszczony do pracy musi przejść rejestrację UDT (Urząd Dozoru Technicznego). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego oddziału UDT. Następnie oddział rozpatruje dokument, a po jego rozpatrzeniu inspektor UDT przystępuje do badania odbiorczego. Jeśli wynik jest pozytywny, inspektor zezwala na korzystanie z urządzenia. W każdym kolejnym roku urządzenie przechodzi nadzór techniczny, który dopuszcza lub nie urządzenie do pracy.

Odpowiedni serwis na pewno znacznie zwiększa żywotność urządzenia oraz sprawia, że jest ono bezpieczne w użytkowaniu. Możemy też być spokojniejsi o pozytywny wynik podczas przeprowadzanego nadzoru technicznego przez inspektora UDT.

Należy pamiętać, że z podnośnika nie może korzystać przypadkowa osoba. By móc używać urządzenie należy przejść specjalistyczny kurs, który kończy się uzyskaniem certyfikatu. Pracownik, który otrzyma certyfikat wydawany na obsługę podnośnika osobowego samojezdnego zyskuje także umiejętność konserwacji sprzętu.

Przeczytaj także: Dobór odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości.

Zakup podnośnika osobowego nie powinien być wynikiem pochopnej decyzji. Należy ją dokładnie przeanalizować pod kątem naszych potrzeb i przede wszystkim kryteriów jakie musimy spełniać. Zakup tak kosztownego urządzenia nie powinien spotkać się brakiem uprawnień pracowników delegowanych do pracy na nim w przedsiębiorstwie. Należy zdawać sobie sprawę, że czeka nas przejście procesu rejestracji podnośnika w UDT. Jednak w tym przypadku „skórka warta jest wyprawki”. Wyposażając firmę w podnośnik dajemy sygnał, że dbamy o komfort pracowników, bezpieczeństwo i ułatwiamy ich codzienną pracę.

Wróć