Dofinansowanie z ZUS

Program dofinansowania przedsiębiorstw w ZUS – bezzwrotne wsparcie finansowe.

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

I.
Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych:

(...)

13. Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.:
podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.

14. Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.

Rodzaj
przedsiębiorstwa 
Liczba
pracowników 
Procent budżetu
podlegający dofinansowaniu 

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych (w zł) inwestycyjnych (w zł) inwestycyjno
doradczych (w zł)
Mikro 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Więcej informacji w poniższej ulotce ZUS:

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS - Blue Doradztwo Europejskie Sp. z o.o.

 

 

Profesjonalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS oferuje Państwu nasz partner - firma Blue Doradztwo Europejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Misją Blue Doradztwo Europejskie jest zapewnianie systematycznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Klientów poprzez umożliwienie im dostępu do pełnego zakresu dofinansowań m.in. unijnych i rządowych oraz nowoczesnych metod finansowania inwestycji.

W celu uzyskania wsparcia firmy Blue Doradztwo Europejskie wyślij do nas wypełniony poniższy formularz: