Dofinansowanie z ZUS

Program dofinansowania przedsiębiorstw w ZUS – bezzwrotne wsparcie finansowe.

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

I.
Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych:

(...)

13. Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.:
podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.

14. Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.

Rodzaj
przedsiębiorstwa 
Liczba
pracowników 
Procent budżetu
podlegający dofinansowaniu 

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych (w zł)inwestycyjnych (w zł)inwestycyjno
doradczych (w zł)
Mikro1-990%40 000100 000140 000
Małe10-4980%60 000150 000210 000
Średnie50-24960%80 000260 000340 000
Duże250 i więcej20%100 000400 000500 000

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS
- MGM Consulting Sp. z o.o.

 

 

 

Profesjonalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS oferuje Państwu nasz partner - firma MGM Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Misją MGM Consulting jest zapewnianie systematycznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Klientów poprzez umożliwienie im dostępu do pełnego zakresu dofinansowań m.in. unijnych i rządowych oraz nowoczesnych metod finansowania inwestycji.

W celu uzyskania wsparcia firmy MGM Consulting skontaktuj się z nami.