Dofinansowanie z ZUS

SKORZYSTAJ Z DOTACJI Z ZUS NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami już dziś - pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.

ZAPYTAJ O DOTACJE ZUS

Weź udział w konkursie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (Konkurs Nr 2022.01) „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” . My wiemy jak poprawić bezpieczeństwo w twojej firmie – pomożemy Ci kompleksowo przygotowując dokumentację pod konkurs 2022, a następnie rozliczymy twój projekt.

Program kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej firmie odprowadzają składki do ZUS minimum za jedną osobę. Ważne jest, abyś nie zalegał ze składkami w ZUS oraz nie zalegał z opłacaniem podatków w US.

W ramach dofinansowania firmy mogą łączyć różne działania – wnioskując o zakup i instalację kilku urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy.

Maksymalna kwota dotacji oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od rodzaju i wielkości firmy liczonej ilością osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS.

Rodzaj przedsiębiorstwa liczony jest ilością osób, za które odprowadzane są składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzaj
przedsiębiorstwa
Liczba
pracowników
Procent budżetu
podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

Doradczych (w zł)Inwestycyjnych (w zł)Inwestycyjno-doradczych (w zł)
Mikro przedsiębiorstwo1-990%1 000139 000140 000
Małe przedsiębiorstwo10-4980%1 000209 000210 000
Średnie przedsiębiorstwo50-24960%1 000339 000340 000
Duże przedsiębiorstwo250 i więcej20%1 000499 000500 000

 

Wnioskodawca, który chce przystąpić do konkursu musi posiadać:

  • certyfikowany podpis kwalifikowany,
  • nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz z opłacaniem podatków,
  • nie może znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat.

Profesjonalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS oferuje Państwu nasz partner - firma doradcza. Zapraszamy do kontaktu.

ZAPYTAJ O DOTACJE ZUS